MC Guimê e o abismo entre o que poderíamos ser e o que seremos realmente